پیامهای کمپین

دوستان گرامی،

 

این نامه را به شما به عنوان فردی که میدانم دلش عمیقا برای ایجاد یک ایران بهترمیتپد مینویسم، و تمنای پشتیبانی از شما دارم. حدود 25 سال پیش من پیشکسوت طرح ایده عادی کردن رابطه ایران و امریکا شدم و ازهموطنان گرامی درخواست پشتیبانی کردم. متاسفانه بخش وسیعی از آنان به درخواست اینجانب جواب مثبت نداند و امروز اکثریتی از آنها شدیدا” نگران وضعیت خطرناک این رابطه هستند و از آن صدمه می بینند. امیدوارماین بار قادر باشم شما وطن پرستان گرامی را به این حقیقت متقاعد کنم که، همچون رابطه با امریکا، بی عملی در رابطه با انتخابات پیش روی ما برای ریاست جمهوری ایران جایز نیست، و اینکه ما باید برای ایجاد تغییرواقعی در ایران از هیچ کوششی دریغ نکنیم.

 

ایران امروز با سه مشکل روبروست: دعوای درون جناحی، رابطه با آمریکا، و اقتصاد بیمار. راه حل مناسب برای این مشکلات، انتخاب رئیس جمهوری است که بتواند همبستگی ملی بین گروهها و احزاب ایجاد نماید، با آمریکاصلح کند، و اقتصاد کشور را سامان دهد. من سالهای بسیاری از زندگی حرفه ای و تخصصی ام را روی درک بهتراین مسائل و راه حل آنها صرف کرده ام. اکنون نیز خود را برای انتخابات ریاست جمهوری خرداد 1392کاندید کرده و برای حل مشکلات مذکور و در جهت ایرانی بهتر برنامه انتخاباتی ام را ارائه داده ام. پلاتفرم مفصل من در پایگاه اینترنتی من به این آدرس قابل دسترس است: www.amirahmadi.com

 

برخیها به اینکه شورای نگهبان مرا تائید کند مشکوک هستند. برای شروع اجازه دهید خاطر نشان کنم که برابر قانون اساسی، قانون مدنی و قانون انتخابات جمهوری اسلامی ایران من کاملا” حائز شرایط هستم و نیزاینکهاساس کمپین من کاملا” قانونی و در چهارچوب قانون اساسی نظام ایران است. این را نیز خاطر نشان کنم که جمهوری اسلامی ایران امروز با شرایط ویژه ای روبروست و برای برون رفت از این وضعیت بحرانی هنوزکاندیدای مناسبی را نیافته است. مهمتر اینکه، مردم ایران به یک تغییر واقعی نیاز دارند و نظام اسلامی میبایست به این خواست ملت پاسخ دهد. من باور دارم که توانایی اجابت درخواست هم دولت و هم مردم را دارم. به همیندلایل، تعداد روبه افزونی از ایرانیان به این باور رسیده اند که شانس خوبی برای تایید صلاحیت از طرف شورای نگهبان دارم و اگر از این مانع بگذرم شانس رئیس جمهور شدن اینجانب بالا خواهد بود.

 

خوشوقتم به اطلاع برسانم که کمپین ما هم اکنون انرژی و شوق و ذوق بسیاری در همه جای دنیا مخصوصا” در ایران، آمریکا، انگلیس، کشورهای عربی، برزیل و ترکیه ایجاد کرده است. اخبار کاندیدا شدن من در اکثر رسانهها و اخبار ایران و سایر جهان پوشش داده شده است. برای مثال شما میتوانید گزارش کمپین ما را در مجله معتبر The New Yorker و مصاحبه ام را در روزنامه پر تیراژ شرق بخوانید و یا به مصاحبه من در The Brian Lehrer Show گوش دهید. طی این گفتگوها و فعالیتهای انتخاباتی تمام سعی من در تشویق و جا اندازی گفتنمان همبستگی، صلح و توسعه است.

 

در همین حال که شما در اندیشه پشتیبانی از کمپین ما هستید، لطفا” به آلترناتیوهای دیگری هم که جلوی روی کشور و مردم ایران هست بیاندیشید، گزینه هائی چون ادامه وضع نابسامان موجود، انقلاب و آشوب، و یاتحریمهای بیشتر و جنگ. جای تعجب نیست که کمپین قانونی و راه مسالمت آمیز ما برای تغییر واقعی هر روز طرفداران بیشتری پیدا میکند. خوشوقتم بنویسم که جوانان زیادی مشتاقانه داوطلب همکاری با ما شده اند و ما درنظر داریم هرچه زودتر به ایران سفر کرده و این نیروی عظیم مردمی را سازماندهی کنیم.

 

این را هم به اطلاع برسانم که همزمان با فعالیت کمپین برای ریاست جمهوری، ما همچنین در اندیشه ایجاد یک تشکیلات رسمی و قانونی هستیم که هدف آن ایجاد تغییرات اساسی درسیاستهای داخلی و خارجی ایران است.حمایت شما نه تنها برای انتخاب ریاست جمهوری برای ما حائز اهمیت است بلکه در ورود به کابینه و به میدان آوردن کاندیدا برای مجلس و شورای شهر و غیره نیز به ما کمک شایانی خواهد کرد. از همه مهمتر، ما دائمانگاهها را به سوی سیاستها معطوف خواهیم کرد و از این طریق به درک تفاوت بین صلح و جنگ کمک خواهیم کرد. این را نیز اضافه کنم که ما ضمن اعتقاد به اصل نتیجه گیری، معتقدیم که فرایند حرکت به سمت نتیجه ارزشکمتری ندارد.

 

هموطنان گرامی، کمپن ما برای ادامه این راه و ساختن ایرانی بهتر به پشتیبانی شما نیاز دارد. لطفا” حمایت مالی خود را از ما دریغ نفرمایید. پشتیبانی مالی شما نه فقط به ادامه فعالیتهایمان برای رسیدن به پیروزی کمکمیکند بلکه یک سرمایه گذاری مهم برای آینده ایران هم هست. لطفا برای کمک مالی اینجا را کلیک کنید.

 

ارادتمند،

 

دکتر هوشنگ امیراحمدی
کاندیدای ریاست جمهوری ایران 1392