کمک مالی

کمپین دکتر هوشنگ امیراحمدی تمامی کمکهای مالی خود را از افراد حقیقی که صادقانه برنامه انتخاباتی دکتر امیراحمدی را باور دارند، دریافت میکند. این کمپین هیچ کمک مالی از دولتهای ایران، آمریکا و سایر کشورها را نمیپذیرد. به حسابهای مالی کمپین رسیدگی میشود و جمع آوری کمکهای مالی کمپین در ایران، آمریکا، اروپا و سایر کشورها کاملا قانونی است.

لطفا برای پرداخت کمکهای مالی خود از یکی از روشهای زیر استفاده نمایید.

از طریق کارت بانکی

برای کمک از طریق کارت بانکی لطفا فرم زیر را با دقت کامل کرده و در خاتمه گزینه پرداخت را انتخاب کنید. اطلاعات شخصی و اطلاعات بانکی شما کاملا محفوظ بوده و به هیچ عنوان با شخص، نهاد دولتی و یا غیر دولتی به اشتراک گذاشته نخواهد شد.

از طریق چک

لطفا چک را در وجه amirahmadi1392 نوشته و به آدرس زیر بفرستید.

P.O. Box 707, Princeton, NJ 08540

پشتیبانی

در صورت داشتن سوال و یا برخورد با هرگونه مشکل فنی لطفا با ما از طریق یکی از راه های زیر تماس بگیرید.

ایمیل: support@amirahmadi.com

تلفن:

آشتی برای منافع ملی، مردم شاد و سرزمین جاوید