کتابها

جامعه سیاسی، جامعه مدنی، و توسعه ملی

نویسنده: هوشنگ امیراحمدی

مترجم: علیرضا طیبی

ناشر: انتشارات نقش و نگار

تاریخ انتشار: ۱۳۸۱

تعداد صفحه: ۱۶۰

شماره شابک: ۹۶۴۶۲۳۵۵۰۶

فایل پی دی اف

ابزارهای توسعه صنعتی: تداوم و گسست

نویسنده: هوشنگ امیراحمدی

مترجم: علیرضا طیبی

ناشر: انتشارات شیرازه، تهران

تاریخ انتشار: ۱۳۷۷

تعداد صفحه:

شماره شابک: ۹۶۴۶۵۷۸۱۴۴

فایل پی دی اف

وضعیت نفت در آستانه قرن بیست و یکم

نویسنده: هوشنگ امیراحمدی

ناشر: انتشارات مرکز مطالعاتاستراتژیک و بین الملل امارات

تاریخ انتشار: ۱۹۹۳

تعداد صفحه: ۱۰۳

شماره شابک: موجود نیست

جزایر کوچک، سیاست های بزرگ: تنب ها و ابوموسی در خلیج فارس

ویراستار: هوشنگ امیراحمدی

مترجم: بهروز عطایی فر و علیرضا جبلی

تاریخ انتشار: ۱۳۸۴

ناشر: انتشارات امن

تعداد صفحه: ۲۲۴

شماره شابک: ۹۶۴۷۲۶۷۰۱۰

نگرانی های من

نویسنده: احمد شاملو

ناشر: انتشارات مركز پژوهش و تجزیه وتحلیل ایرانیان، دانشگاه راتگرز،نیوبرانزويك، نيوجرسی

تاریخ انتشار: ۱۹۹۰

تعداد صفحه: ۶۳

شماره شابک: ۰۹۶۲۳۳۹۸۳۰

وضعیت نفت در آستانه قرن بیست و یکم

نویسنده: هوشنگ امیراحمدی

ناشر: انتشارات دانشگاه امام حسین،تهران

تاریخ انتشار: ۱۳۷۴

تعداد صفحه: ۴۲

شماره شابک: نامعلوم

ایران پس از انقلاب

ویراستار: هوشنگ امیراحمدی و منوچهرپروین

مترجم: علی مرشدی زاد

ناشر: نشر باز

تاریخ انتشار: ۱۳۸۵

تعداد صفحه: ۲۷۲

شماره شابک: ۹۶۴۵۹۳۳۶۷۶

جزایر خرد، سیاست های کلان: جزایر تنب و ابوموسی در خلیج فارس

گردآورنده: هوشنگ امیراحمدی

مترجم: اسدالله امرایی

ناشر: انتشارات کتابسرای تندیس، تهران

تاریخ انتشار: ۱۳۸۶

تعداد صفحه: ۲۵۶

شماره شابک: ۹۶۴۹۱۹۸۴۲۳

اقتصاد سیاسی ایران در دوره قاجاریه: سالهای ۱۱۷۵ تا ۱۳۰۰

نویسنده: هوشنگ امیراحمدی

ناشر: آی بی توریس، لندن

تاریخ انتشار: ۲۰۱۲

شماره شابک: ۱۸۴۸۸۵۶۷۲۵

تعداد صفحه: ۳۱۹

فایل پی دی اف

برای خرید اینترنتی این کتاب اینجا کلیک کنید

 

انقلاب و گذار اقتصادی: تجربه ایران

نویسنده: هوشنگ امیراحمدی

ناشر: دانشگاه ايالتي نيويورك، نيويورك،آلباني

تاریخ انتشار: ۱۹۹۰

شماره شابک: ۰۷۹۱۴۰۵۰۹۵

تعداد صفحه: ۴۲۰

برای خرید اینترنتی این کتاب اینجا کلیک کنید

جزاير کوچک، سياستهای بزرگ: تنب و ابوموسی در خليج فارس

انتشارات: سنت مارتين، نيويورك

تاریخ انتشار: ۱۹۹۶

شماره شابک: ۰۳۱۲۱۵۹۱۰۲

تعداد صفحه: ۲۰۰

منطقه دريای خزر بر سر چند راهی: عرصه ای نو برای انرژی و توسعه

نویسنده: هوشنگ امیراحمدی

ناشر: انتشارات سنت مارتين، نيويورك

تاریخ انتشار: ۲۰۰۰

شماره شابک: x۰۳۱۲۲۲۳۵۱

تعداد صفحه: ۲۲۹

ايران و جهان عرب

نویسنده: هوشنگ امیراحمدی با همکارین. انتصار

ناشر: انتشارات سنت مارتين، نيويورك

تاریخ انتشار: ۱۹۹۳

تعداد صفحه: ۲۶۴

شماره شابک: ۰۳۱۲۲۲۳۵۱X

توسعه شهری در جهان اسلام

نویسنده: هوشنگ امیراحمدی با همکاریس. الشخص

ناشر: انتشارات مركز تحقيقات سیاستشهری، دانشگاه راتگرز، نیوبرانزويك،نيوجرسی

تاریخ انتشار: ۱۹۹۴

تعداد صفحه: ۲۷۹

شماره شابک: ۰۸۸۲۸۵۱۴۱۱:

ايالات متحده و خاورميانه: جستجویی برای يافتن افقهای جديد

نویسنده: هوشنگ امیراحمدی

ناشر: انتشارات دانشگاه ايالتي نيويورك،آلبانی، نيويورك

تاریخ انتشار: ۴۹۷

تعداد صفحه: ۱۹۹۳

شماره شابک: ۰۷۹۱۴۱۲۲۶۱

بازسازی و ديپلماسی منطقه ای در خليج فارس

نویسنده: هوشنگ امیراحمدی با همکارین. انتصار

ناشر: روتلج، لندن

تاریخ انتشار: ۱۹۹۲

تعداد صفحه: ۳۰۶

شماره شابک: ۰۴۱۵۰۶۴۸۵۶

ايران پس از انقلاب

نویسنده: هوشنگ امیراحمدی با همکاریم. پروین

ناشر: انتشارات وست ويو، بولدر، کلرادو

تاریخ انتشار: ۱۹۸۸

تعداد صفحه: ۲۶۲

شماره شابک: ۰۸۱۳۳۷۲۲۷۵

ایران و آمریکا: آیا برخورد لازم است؟

نویسنده: هوشنگ امیراحمدی

ناشر: نیوجرسی، پرینستون، انتشاراتشورای آمریکاییان و ایرانیان

تاریخ انتشار:

تعداد صفحه:

شماره شابک:

بهره گیری از یک فرصت تاریخی: برای عبور از بن بست رابطه ایران و آمریکا

نویسنده: هوشنگ امیراحمدی

ناشر: نیوجرسی، پرینستون، انتشاراتشورای آمریکاییان و ایرانیان

تعداد صفحه: ۱۴۳

تاریخ انتشار: ۲۰۰۰

شماره شابک:

روابط ایران و آمریکا و جامعه آمریکاییان ایرانی تبار

نویسنده: هوشنگ امیراحمدی

ناشر: نیوجرسی، پرینستون، انتشاراتشورای آمریکاییان و ایرانیان

تعداد صفحه: ۱۲۰

تاریخ انتشار: ۲۰۰۴

شماره شابک:

روابط ایران و آمریکا در سایه واقعه ۱۱ سپتامبر: پلی برای کاهش شکاف بزرگ بین دو کشور

نویسنده: هوشنگ امیراحمدی

ناشر: نیوجرسی، پرینستون، انتشاراتشورای آمریکاییان و ایرانیان

تعداد صفحه: ۱۰۹

تاریخ انتشار: ۲۰۰۴

شماره شابک:

انتخابات ریاست جمهوری ایران و تاثیرات متقابل آن بر روی رابطه ایران و آمریکا

نویسنده: هوشنگ امیراحمدی

ناشر: نیوجرسی، پرینستون، انتشاراتشورای آمریکاییان و ایرانیان

تاریخ انتشار:

تعداد صفحه:

شماره شابک:

صد وهفتمین کنگره آمریکا و ایران: پیامدها برای رابطه ایران و آمریکا

نویسنده: هوشنگ امیراحمدی

ناشر: نیوجرسی، پرینستون، انتشاراتشورای آمریکاییان و ایرانیان

تعداد صفحه: ۹۸

تاریخ انتشار: ۲۰۰۲

شماره شابک:

ایران در هزاره جدید: فرصتها و چالشها

نویسنده: هوشنگ امیراحمدی، با همكاريد. زاهدی

ناشر: نیوجرسی، پرینستون، انتشاراتشورای آمریکاییان و ایرانیان

تعداد صفحه: ۱۳۶

تاریخ انتشار: ۲۰۰۱

شماره شابک:

بازنگری روابط ایران و آمریکا

نویسنده: هوشنگ امیراحمدی

ناشر: نیوجرسی، پرینستون، انتشاراتشورای آمریکاییان و ایرانیان

تعداد صفحه: ۱۲۰

تاریخ انتشار: ۱۹۹۹

شماره شابک:

روابط ایران و آمریکا در دوره دوم رئیس جمهور بیل کلینتون: چشم انداز بین المللی

نویسنده: هوشنگ امیراحمدی

ناشر: نیوجرسی، پرینستون، انتشاراتشورای آمریکاییان و ایرانیان

تعداد صفحه: ۱۰۷

تاریخ انتشار: ۱۹۹۸

شماره شابک:

روابط ایران و آمریکا: حیطه تقابل و منافع متقابل

نویسنده: هوشنگ امیراحمدی، با همكاريا. هوگلند

ناشر: واشنگتن دي. سي.، انتشاراتموسسه خاورميانه

تعداد صفحه: ۱۲۷

تاریخ انتشار: ۱۹۹۵

شماره شابک:

همکاری برای کنترل قاچاق مواد مخدر و رابطه ایران و آمریکا

نویسنده: هوشنگ امیراحمدی

ناشر: نیوجرسی، پرینستون، انتشاراتشورای آمریکاییان و ایرانیان

تعداد صفحه: ۱۱۲

تاریخ انتشار: ۲۰۰۲

شماره شابک:

روابط ایران و آمریکا: موانع مالی و چالشهای یک توافق جامع

نویسنده: هوشنگ امیراحمدی

ناشر: نیوجرسی، پرینستون، انتشاراتشورای آمریکاییان و ایرانیان

تعداد صفحه: ۵۰

تاریخ انتشار: ۲۰۰۱

شماره شابک:

دولت کلینتون و آینده روابط ایران و آمریکا

نویسنده: هوشنگ امیراحمدی

ناشر: واشنگتن دی. سی.، موسسهخاورمیانه اینسایت

تعداد صفحه: ۹۲

تاریخ انتشار: ۱۹۹۳

شماره شابک:

بازنگری اهمیت استراتژیک ایران در نظم منطقه ای در حال ظهور

نویسنده: هوشنگ امیراحمدی

ناشر: واشنگتن دي. سي.، انتشاراتموسسه خاورميانه

تعداد صفحه: ۹۳ صفحه

۱۹۹۵

شماره شابک: