مصاحبه های کمپین

بی پرده، بی تعارف با هوشنگ امير احمدی، صدای آمریکا، 5 می 2013

وعده وعیدهای انتخاباتی، برنامه افق، صدای آمریکا، 30 آوریل 2013

مصاحبه با دکتر امیراحمدی، 28 مارس 2013

مصاحبه پرگار با دکتر امیراحمدی، بی بی سی فارسی، 6 مارس 2013

انسجام سیاسی لازمه حل مشکلات اقتصادی است، تجارت فردا، شماره 34-35، 21 اسفند 1391

مصاحبه خانم مسیح علی نژاد با دکتر امیراحمدی، برنامه آنتن صدای آمریکا، 25 ژانویه 2013

مصاحبه با دکتر امیراحمدی، صدای آمریکا، 29 ژانویه 2013

هوشنگ اميراحمدي در گفت وگو با شرق، 19 دی 1391

می خواهم رئیس جمهور ایران شوم، عصر ایران، 9 آبان 1391