خبرنامه کمپین

تبریک دکتر امیراحمدی به آقای حسن روحانی و تقاضا از ایشان برای اجرای برنامه انتخاباتی ما در جهت ایجاد تغییر واقعی در ایران، 18 ژوئن 2013

داستان کمیپن انتخاباتی من، 5 ژوئن 2013

کمپین برای یک ایران بهتر، 21 می، 2013

چگونه مشکلات اقتصاد بیمار کشور را حل میکنم، 9 می 2013

برای ایجاد یک ایران بهتر با ما باشید، 29 آوریل 2013

چگونه مشکل غنی سازی اورانیوم را حل میکنم، 23 آوریل 2013

هنگام وقوع زلزله دلخراش استان بوشهر در تهران بودم، 13 آوریل 2013

فصل بعدی: سفر دکتر امیراحمدی به ایران، 4 آوریل 2013

چگونه مشکل اختلافات درونی گروههای سیاسی را حل میکنم، 25 مارس 2013

دستاوردهای کمپین امیراحمدی 1392 ار سفر تبلیغاتی کالیفرنیا!، 17 مارس 2013

به مناسبت روز بین المللی زن، 8 مارس 2013

سفر تبلیغاتی کمپین امیراحمدی 1392 به منطقه کالیفرنیا، 2 مارس 2013

دستاوردهای کمیپین امیراحمدی 1392 ار سفر تبلیغاتی انگلستان!،  23 فوریه 2013

سفر تبلیغاتی کمپین امیراحمدی 1392 به انگلستان، 14 فوریه 2013

دکتر هوشنگ امیراحمدی کاندیدای ریاست جمهوری ایران به صورت آنلاین با مردم سخن میگوید، ردیت.کام، 7 فوریه 2013